Canorta

INsembel, ün CUN tschel ed ün DA tschel.

In nossa canorta vain minchün STIMÀ ed INTRETSCHÀ. Genituors, uffants ed il team da la canorta. Nus imprendain ün DA tschel da maniera ludica e ramassain ün CUN tschel experienzas e fuormain nos minchadi cumünaivel.

 

Nus chürain di per di üna relaziun amuraivla e cun respet. Lapro ans orientaina als bsögns ed al buonder natüral dals uffants. Els vöglian scuvrir e perscrutar, creschan tras arcugnuschentscha ed affecziun. E precis a quists bsögns importants dals uffants dain nus ün dachasa.

 

Per nus significha educar accumpagnar e sustgnair. Rituals cumünaivels ed üna clera structura da l’andamaint dal di.